چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

شهرکرد

جغرافـــــیا شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و از شهرهای مرکزی ایران است که در 97 کیلومتری جنوب غربی است شهرکرد مرتفع ترین مرکز استان در ایران است. آب و هــــوا این اقلیم دارای آب و هوای معتدل مرطوب در اکثر فصول و آب و هوای سرد در زمستان است. زبان و گویش جالب است […]